Přejít k obsahu


GIS ako všeobecný a špecifický nástroj geografického výskumu

Citace:
MENTLÍK, P., MINÁR, J. GIS ako všeobecný a špecifický nástroj geografického výskumu. In Miscellanea Geographica. 13. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 47-52. ISBN: 978-80-7043-658-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: sla
Anglický název: GIS as general and special tool of geographical research
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Pavel Mentlík , Jozef Minár
Abstrakt CZ: Článek se zabývá spojením GIS (zejména jejich nástrojů) s geografickou metodologií a teorií. Geomorfologický informační systém je uváděn jako příklad specifického GIS. Některé aspekty pokroků v geografii a všeobecných nástrojů GIS jsou diskutovány.
Abstrakt EN: The article deals with connection of GIS (particularly its tools) and geographical methodology and theory. Geomorphological information system is presented as an example of a specific GIS. Some aspects of improvements in geography and general functions of GIS are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička