Přejít k obsahu


Projekt Humboldt: Cesta k implementaci ESDI

Citace:
ČERBA, O., HORÁK, P., CHARVÁT, K., JEŽEK, J., KAFKA, Š., MILDORF, T., SEDLÁŘ, P. Projekt Humboldt: Cesta k implementaci ESDI. In Sborník symposia GIS Ostrava 2008. Ostrava: Tanger, 2008. s. 1-9. ISBN: 978-80-254-1340-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project Humboldt: The Way to Implementation of ESDI
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger
Autoři: Otakar Čerba , Petr Horák , Karel Charvát , Jan Ježek , Štěpán Kafka , Tomáš Mildorf , Pavel Sedlář
Abstrakt CZ: Projekt Humboldt je výzkumný projekt Evropské unie, jenž přispívá k implementaci evropské infrastruktury prostorových dat (European Spatial Data Infrastructure, ESDI). ESDI integruje všechny rozličnosti prostorových dat dostupných z mnoha evropských organizací. Hlavní úkolem projektu je harmonizace prostorových dat a příslušných metadat poskytovaných různými organizacemi evropských států. Harmonizace umožní přístup k datům pomocí síťových služeb ve formě, která umožní jejich sdílení s jinými daty ESDI koherentní cestou pomocí použití společné množiny souřadnicových referenčních systémů, klasifikačních systémů, aplikačních schémat atd.
Abstrakt EN: Project Humboldt is the research design of European Union, which goes towards implementation of European Spatial Data Infrastructure (ESDI). ESDI integrates all diversities of spatial data, which are accessible from many european organizations. The main task of this project is harmonisation of spatial data and metadata provided by different institutions of european countries. Harmonisation makes possible an access to data through web services in the form, which enables its sharing with other data by using general sets of coordinate systems, classification system, application schemas etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička