Přejít k obsahu


Fast Computation of Vertex Normals for Lineraly Deforming Meshes

Citace:
PARUS, J., KOLINGEROVÁ, I., HAST, A. Fast Computation of Vertex Normals for Lineraly Deforming Meshes. Journal of Graphics Tools, 2007, roč. 12, č. 4, s. 47-58. ISSN: 1086-7651
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fast Computation of Vertex Normals for Lineraly Deforming Meshes
Rok vydání: 2007
Autoři: Jindřich Parus , Ivana Kolingerová , Anders Hast
Abstrakt CZ: Ukazujeme stínování lineárně se deformujících trojúhelníkových sítí, které se v čase deformují nezávislým pohybem všech vrcholů po lineární trajektorii. Ukážeme, jak lze normálu ve vrcholu spočítat efektivně pro libovolnou trianglularizovanou polygonál ní síť při leneárních deformacích.
Abstrakt EN: We deal with shading of linearly deforming triangular meshes that deform in time so that each vertex travels independently along its lincar trajectory. We will show how the vertex normal can be computed efficiently for an aibitrary triangular polygon mesh under linear deformation.
Klíčová slova

Zpět

Patička