Přejít k obsahu


New Trends in Reducing Environmental Costs in Industrial Engineering in the Czech Republic

Citace:
FIDLEROVÁ, T., DVOŘÁKOVÁ, L., SRCHOVÁ, M. New Trends in Reducing Environmental Costs in Industrial Engineering in the Czech Republic. In Proceedings of the 18th international conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing. Skövde: University of Skövde, 2008. s. 412-419. ISBN: 978-91-633-2757-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New Trends in Reducing Environmental Costs in Industrial Engineering in the Czech Republic
Rok vydání: 2008
Místo konání: Skövde
Název zdroje: University of Skövde
Autoři: Tereza Fidlerová , Lilia Dvořáková , Marcela Srchová
Abstrakt CZ: Žádný podnik nežije ve vakuu, ale je obklopen nějakým okolím. Podnik má za své okolí tudíž environmentální i sociální odpovědnost. Dochází k propojení ekonomické, ekologické i sociální roviny podnikání. Podniky na jedné straně produkují ekonomické hodnoty, zároveň však přispívají k znečištění a ničení životního prostředí a to svoji produkcí a spotřebou výrobních vstupů. Státy, společnost, ale i podniky samy si začínají uvědomovat, že mnoho nerostných surovin je neobnovitelných, že škody na životním prostředí jsou nenapravitelné, nebo jen velmi těžko napravitelné. V posledních dvaceti letech sílí trend environmentálního přístupu v průmyslové výrobě. V České republice je tato environmentální problematika teprve na začátku. Tlak ze strany společnosti, státu a Evropské unie na implementaci environmentálního přístupu podniků však sílí.
Abstrakt EN: A company is a part of its surroundings, which means each company has a social and environmental responsibility for its surroundings. Economic, environmental and social aspects are thus interconnected. Companies do not only produce economic values, but through their production and consumption they contribute substantially to environmental pollution and damage. States, society and even companies themselves are awaking to the fact that a lot of minerals and raw materials are unrenewable or hard to renew, that the damages to the environment are difficult to repair or even irreparable. In the last twenty years the trend towards an environmental approach has grown in industrial production. The topic of the environment is in its infancy in the Czech Republic. However, the pressure from society, state and the European Union on the companies concerning the implementation of an environmental approach is becoming stronger.
Klíčová slova

Zpět

Patička