Přejít k obsahu


Sledování akustických odezev transformátoru v průběhu izolačních zkoušek napěťovými atmosférickými impulzy

Citace:
MÜLLEROVÁ, E., TUREČEK, O. Sledování akustických odezev transformátoru v průběhu izolačních zkoušek napěťovými atmosférickými impulzy. In Control of Power Systems '08. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. s. 1-7. ISBN: 978-80-227-2883-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Monitoring of acoustic responses of transformer during surge test
Rok vydání: 2008
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology
Autoři: Eva Müllerová , Oldřich Tureček
Abstrakt CZ: V rámci rozvoje diagnostických metod izolačních soustav transformátorů jsme zavedli sledování ultrazvukových odezev v průběhu izolačních zkoušek napěťovými atmosférickými impulzy na výkonových transformátorech. Napěťové impulzy představují pro izolační soustavu transformátoru poměrně specifický typ namáhání a akustické projevy izolačních soustav exponovaných těmito impulzy jsou s vysokou pravděpodobností obrazem nejen elektrických, ale také mechanických vlastností těchto soustav, jejich tuhosti i způsobu provedení nebo kvality závěrečných technologických procesů. V tomto případě směřuje aplikace slovníku záznamů k vytváření metodiky, která by umožňovala určitým způsobem doplnit informace o stavu izolační soustavy transformátoru.
Abstrakt EN: The considerable attention is paid to diagnostic methods by reason of economic and operational reliability. The sensing of acoustic responses from transformer tank surface is used relatively often. Therefore in terms of perfection and development of diagnostic methods the acoustic responses monitoring during of insulating test with lightning impulse on transformers was introduced. The large free space exists for the research in the field of the utilization of information acquired from the acoustic responses. The every part of acoustic record has informative value (parasitic electrical impulse record, transformer dynamic behavior response, flashover response). The important information exist about the insulating system, which isn´t possible to record with existing electrical methods, because they haven´t the primary electrical effect (for example quality of the final technology processes).
Klíčová slova

Zpět

Patička