Přejít k obsahu


Optimalization of recycling process of white bronze chips

Citace:
SKÁLOVÁ, L., LUKA, J., MAŠEK, B. Optimalization of recycling process of white bronze chips. In Trends in the development of machinery and associated technology TMT 2008. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering, 2008. s. 277-280. ISBN: 978-9958-617-41-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimalization of recycling process of white bronze chips
Rok vydání: 2008
Místo konání: Zenica
Název zdroje: Faculty of Mechanical Engineering
Autoři: Ludmila Skálová , Jaroslav Luka , Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Tato práce je zaměřena na optimalizaci procesu recyklace pilin bílého bronzu, které vznikají při třískovém obrábění. Současná recyklace je prováděna s mnohdy neuspokojivými výsledky. Cílem této práce je dosažení nárůstu efektivity procesu recyklace a obdržení maximálního množství recyklovaného kovu optimální metodou recyklace, která využívá tváření pilin a jejich přetavení ve vhodné antioxidační atmosféře. Na základě výsledků prvních experimentů bude proveden další výzkum této problematiky.
Abstrakt EN: This work focuses on optimization of recycling process of white bronze chips which come from the manufacturing of slide elements. Present recycling technology was applied on the chips with unsatisfactory results. The aim of this work is to increase the efficiency of recycling process and to obtain maximal amount of recycled metal with optimized recycling method which would use forming of the chips and their remelting with suitable anti-oxidation addition. Their first part of experimental program will be evaluated and a new direction of work will be proposed for further experiments.
Klíčová slova

Zpět

Patička