Přejít k obsahu


Life habit and spatial distribution of siphonotretid brachiopods in the Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic

Citace:
MERGL, M., KRAFT, J., KRAFT, P. Life habit and spatial distribution of siphonotretid brachiopods in the Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 2007, roč. 98, č. 3-4, s. 253-261. ISSN: 1755-6910
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Life habit and spatial distribution of siphonotretid brachiopods in the Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic
Rok vydání: 2007
Autoři: Michal Mergl , Jaroslav Kraft , Petr Kraft
Abstrakt CZ: V práci je vyhodnoceno rozšíření sifonotretidních ramenonožců a graptolitů ve spodním ordoviku pražské páve. Popsán je nový druh Alichovia cometa. Sifonotretidní ramenonožci preferovali neklidné mělkovodní prostředí dále od břehu a nebyli tolerantní k dysoxii. Koš tvořený trny na povrchu misek sifonotretidů vytvářel volný prostor pro inhalantní a exhalantní proud při filtraci.
Abstrakt EN: Siphonotretid brachiopod and graptoloid distribution in the Lower Ordovician of the Prague Basin is reviewed. New species Alichovia cometa is established. Siphonotretid brachiopods preferred shallow-water offshore, high-energy environments and were intolerant to dysoxia. Spinose basket on the surface od siphonotretid shells maintained free space for inhallant and exhallant currents in feeding.
Klíčová slova

Zpět

Patička