Přejít k obsahu


The hexactinellid sponge Cyathophycus from the Lower Ordovician Klabava Formation of the Prague Basin, Czech Republic

Citace:
MERGL, M. The hexactinellid sponge Cyathophycus from the Lower Ordovician Klabava Formation of the Prague Basin, Czech Republic. Bulletin of Geosciences, 2008, roč. 83, č. 2, s. 233-236. ISSN: 1214-1119
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The hexactinellid sponge Cyathophycus from the Lower Ordovician Klabava Formation of the Prague Basin, Czech Republic
Rok vydání: 2008
Autoři: Michal Mergl
Abstrakt CZ: V práci je popsán unikátní nález shluku křemitých jehlic z olešských vrstev klabavského souvrství (spodní ordovik, pražská pánev, Česká republika). Orientace pentaktinů v pravidelné sítě opravňuje přiřazení shluku k rodu Cyathophycus Walcott, 1879.
Abstrakt EN: An unique cluster of pentactine spicules from the Olešná Member of the Klabava Formation (Lower Ordovician, Prague Basin, Czech Republic) is described. Orientation of pentactines in quadrules is consistent with attribution to Cyathophycus Walcott, 1879
Klíčová slova

Zpět

Patička