Přejít k obsahu


Současné podoby občanské společnosti

Citace:
STRNADOVÁ, L. Současné podoby občanské společnosti. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 361 s. ISBN: 978-80-7380-081-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Contemporary Faces of Civil Society. A Critical Perspective
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Lenka Strnadová
Abstrakt CZ: Občanská společnost je pojmem, který se díky častému používání dostal do obecného povědomí. Hranice a obsah tohoto konceptu, stejně jako jeho role ve společnosti jsou značně nejasné. Současné společenské vědy se soustředí spíše na empiricko-analytické zkoumání občanské společnosti. Kniha Současné podoby občanské společnosti je ovšem sondou do aktuálních normativních přístupů k vymezení občanské společnosti a vztahu občanské společnosti k různým pojetím legitimity a demokracie. Představuje občanskou společnost v mnoha jejích podobách: ve světle neoliberálního myšlení, politického liberalismu, z perspektivy současných nositelů republikánské tradice z řad republikanismu a školy sociálního kapitálu i levicové kritické teorie. Zároveň soustavně usiluje o kritický pohled na analyzované koncepty občanské společnosti, v němž akcentuje především feministickou reakci.
Abstrakt EN: Civil society is a notion that due to its frequent use became a part of common knowledge. However, the boundaries of the notion together with its role in the society are rather obscure. Contemporary social science focuses predominantly on empirical-analytic approach to the study of civil society and often leave its normative side unresolved. The book Contemporary Faces of Civil Society. A Critical Perspective explores contemporary normative approaches to civil society, the development of the notion and its relation to differing concepts of legitimacy and democracy. It introduces civil society from the point of view of neoliberal tought, political liberalism, republican tradition and social capital school, not least leftist kritical theory. It takes a critical perspective, with an emphasis on feminist reflectin of the concepts.
Klíčová slova

Zpět

Patička