Přejít k obsahu


Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí

Citace:
BENEŠ, P., KŘÍŽ, A., MARTAN, J. Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění tvrdých těžkoobrobitelných ocelí. In Vrstvy a povlaky 2008. Trenčín: Digital graphic, 2008. s. 9-14. ISBN: 978-80-969310-7-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of thin layers' thermal properties on chip machining of hard steels
Rok vydání: 2008
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Digital graphic
Autoři: Petr Beneš , Antonín Kříž , Jiří Martan
Abstrakt CZ: Tepelné vlastnosti tenkých vrstev deponované na obráběcí nástroj mají podstatný vliv na řezný proces. Řezný proces je podstatou fyzikální a mechanický proces. V průběhu tohoto procesu se značná část mechanické energie přeměňuje na tepelnou energii. Rozdělení tepelného toku mezi třísku, řezný nástroj a obrobek je dáno tenkou vrstvou, obzvláště jejími tepelnými vlastnostmi. Významný problém reprezentuje výběr přesné metodiky měření teplot, které jsou dosaženy v oblasti řezu.
Abstrakt EN: Thermal properties of thin layers deposited on machining tool have a substantial influence to cutting process. Cutting process is basically physical and mechanical process. During this process input mechanical energy converts to thermal energy. Redistribution of heat flow between chip, cutting tool and workpiece is kept by thin layer, especially its thermal properties. Serious problem represent choice of accurate methodics of temperatures` measurement which occur in cutting area.
Klíčová slova

Zpět

Patička