Přejít k obsahu


Modelling of the influence of the stiffness evolution on the behaviour of the muscle fibre

Citace:
ROSENBERG, J., HYNČÍK, L. Modelling of the influence of the stiffness evolution on the behaviour of the muscle fibre. In Human Biomechanics 2008. Prague: Czech Technical University, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-01-04163-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of the influence of the stiffness evolution on the behaviour of the muscle fibre
Rok vydání: 2008
Místo konání: Prague
Název zdroje: Czech Technical University
Autoři: Josef Rosenberg , Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Příspěvek se zavývá aplikací teorie růstu a remodelace pro modelování stimulace svalového vlákna. Podle publikovaných experimenálních výsledků je možno vzít v úvahu také tuhost závisející na čase.
Abstrakt EN: The contribution deals with the application of the growth and remodelling theory on the muscle fibre stimulation modelling. It?s shown that it allows to take into account also the time evolution of the stiffness according to the published experiments results.
Klíčová slova

Zpět

Patička