Přejít k obsahu


Analýza únavových lomů oceli 11 523 po náhodném namáhání

Citace:
ZEMANDL, M., NĚMEČEK, S., MEDLÍN, R. Analýza únavových lomů oceli 11 523 po náhodném namáhání. In Degradácia konštrukčných materiálov. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 58-63. ISBN: 80-8070-112-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of fatigue fractures of the steel 11 523 after random loading
Rok vydání: 2003
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Žilinská univerzita
Autoři: Milan Zemandl , Stanislav Němeček , Rostislav Medlín
Abstrakt CZ: Nástin vlivu tvaru spektrální výkonové hustoty na únavovou životnost zkušebních tyčí z oceli 11 523. Makrofraktografická, mikrofraktografická a metalografická analýza čtyř tyčí porušených při lineárně stoupajícím a lineárně klesajícím tvaru spektrální výkonové hustoty. Zásadní vliv způsobu zatěžování na únavovou životnost. Nezjištění skutečných příčin výrazně nerovnoměrných přírůstků délek únavových trhlin za jeden zátěžný blok.
Abstrakt EN: An outline of influence of spectral power density on the fatigue life of test bars of the steel 11 523. Macrofractographic, microfractographic and metallographic analysis of four bars fractured by lineary increased and lineary decreased shape of spectral power density. Fundamental influence of loading mode on the fatigue life. Finding od any realy causes of significant disproportionale crack length increament in one loading block.
Klíčová slova

Zpět

Patička