Přejít k obsahu


Analysis and Optimization of Complex Small-lot Production in new Manufacturing Facilities Based on Discrete Simulation

Citace:
VOTAVA, V., ULRYCH, Z., EDL, M., KORECKÝ, M., TRKOVSKÝ, V. Analysis and Optimization of Complex Small-lot Production in new Manufacturing Facilities Based on Discrete Simulation. In EMSS 2008. Genova: Diptem Universita di Genova, 2008. s. 198-203. ISBN: 978-88-903724-0-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis and Optimization of Complex Small-lot Production in new Manufacturing Facilities Based on Discrete Simulation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Genova
Název zdroje: Diptem Universita di Genova
Autoři: Václav Votava , Zdeněk Ulrych , Milan Edl , Michal Korecký , Václav Trkovský
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřuje na simulační studii malosériové výroby komplikovaných výrobků s dlouhými technologickými časy. Popisuje se zde možný postup generování simulačního modelu na základě nekompletních dat z EIS. Simulační model musí pružně reagovat na změny v komplikovaných technologických postupech. Popisuje se zde jedno z možných řešení tohoto problému.
Abstrakt EN: This paper focuses on simulation study of small-lot production of complicated products with a long technological time. The paper describes a possible procedure for generating simulation models based on incomplete data from EIS. This simulation model must flexibly react to changes in complicated technological steps. This paper describes one possible solution to this problem.
Klíčová slova

Zpět

Patička