Přejít k obsahu


Elementary predicates for continuous collision detection

Citace:
PARUS, J., HAST, A., KOLINGEROVÁ, I. Elementary predicates for continuous collision detection . In Proceedings of the 13th International Conference on Geometry and Graphics. Dresden: Technische Universität, 2008. s. 1-10. ISBN: 978-3-86780-042-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Elementary predicates for continuous collision detection
Rok vydání: 2008
Místo konání: Dresden
Název zdroje: Technische Universität
Autoři: Jindřich Parus , Anders Hast , Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: V článku popisujeme testy pro spojitou detekci kolizí pro pohybující se body, roviny a přímky, vhodné pro spojitou detekci kolizí mezi triangularizovanými modely. Uvažujeme tzv. lineární mezipohyb, tj. bode se pohybují po lineární trajektorii.
Abstrakt EN: In this paper we describe continuous collision detecxtion tests for moving points, planes and lines which can be used for continuous collision detection between triangular meshes. We consider so-called linear in-between motion, i.e. points move along linear trajectiories.
Klíčová slova

Zpět

Patička