Přejít k obsahu


Analýza přínosů koncepce Corporate Social Responsibility

Citace:
SRCHOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ, L. Analýza přínosů koncepce Corporate Social Responsibility. In Inovácie 2008. Trnava: AlumniPress, 2008. s. 91-97. ISBN: 978-80-8096-062-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Corporate Social Responsibility - Analysis of Benefits
Rok vydání: 2008
Místo konání: Trnava
Název zdroje: AlumniPress
Autoři: Marcela Srchová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Odpovědné podnikání přispívá k dlouhodobému podnikatelskému úspěchu. Podporou této skutečnosti je koncepce CSR, která se promítá paralelně ve třech rovinách, a to ekonomické, environmentální a sociální. Společenská odpovědnost firem je závazek podniku chovat se eticky, přispívat k ekonomicky udržitelnému růstu, zasazovat se o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, lokální komunity a společnosti jako celku. Corporate Social Responsibility je koncepce, která je významná pro získávání konkurenční výhody, neboť celá řada aktivit v oblasti CSR má inovativní charakter. Společensky odpovědná strategie firmy vzniká na základě dialogu s klíčovými partnery - se zaměstnanci, akcionáři, neziskovými organizacemi, vládou, zákazníky a s dalšími partnery a institucemi. Příspěvek je zaměřen na analýzu a vyhodnocení přínosů CSR jako faktoru výkonnosti a konkurenceschopnosti podniku v podmínkách 21. století.
Abstrakt EN: Corporate Social Responsibility can be defined as “ a voluntary commitment on the part of a company to behave responsibly with respect to its surrounding environment and the society within which it operates.“ Corporate social responsibility is a concept. It is a way of managing a company and making relationships with partners which contributes to improving the reputation and credibility of a company. CSR promotes the active engagement of stakeholders in the company´s decision-making processes. The term stakeholders is used to describe all parties that are involved with the company. They include people or groups of people operating both inside and outside of the company, such as owners, investors, employees, customers, business partners, the local community and other partners and institutions. This paper is focused on the analysis of CSR benefits as a factor of the performance and competitiveness of the company in the 21st century.
Klíčová slova

Zpět

Patička