Přejít k obsahu


Impact tester contact cycling testing

Citace:
KŘÍŽ, A., BENEŠ, P. Impact tester contact cycling testing. In "THE" Coatings in Manufacturing Engineering. Thessaloniki: Aristoteles University, 2008. s. 389-395. ISBN: 978-960-243-648-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Impact tester contact cycling testing
Rok vydání: 2008
Místo konání: Thessaloniki
Název zdroje: Aristoteles University
Autoři: Antonín Kříž , Petr Beneš
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku jsou popsány některé aplikační možnosti testování materiálů pomocí impact testeru. Impact tester je testovací zařízení, které umožňuje zkoumat chování materiálů vůči rázovému opakovanému zatěžování. Existuje několik typů těchto zařízení, které se navzájem liší svojí konstrukcí a tím i účinky, které vyvolávají v materiálu. Výhodou impact testeru je skutečnost, že umožňuje zjišťovat rázové únavové vlastnosti nejen objemových materiálů, ale také vrstev či povlaků. Největší uplatnění nachází impact test při zkoumání únavových vlastností součástí, které jsou vystaveny opakovaným rázům za současného působení vysokých kontaktních rázů, jako jsou obráběcí nástroje, železniční kola, pístní kroužky apod.
Abstrakt EN: This paper deals with several application options of materials testing using an impact tester. An impact tester is a piece of testing equipment for investigation of response of materials to repeated impact loads. There are several types of this equipment with different designs and effects, which they produce in materials. Impact testers offer the benefit of examination of impact fatigue properties not only in bulk materials but also in layers and coatings. Impact testing is most widely used for testing fatigue properties of those components, which are subjected to repeated impacts and concurrent strong impact shocks. These include machining tools, railway wheels, piston rings and others.
Klíčová slova

Zpět

Patička