Přejít k obsahu


Dynamical properties of the growing continuum using multiplescale method

Citace:
ROSENBERG, J., HYNČÍK, L. Dynamical properties of the growing continuum using multiplescale method. In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamical properties of the growing continuum using multiplescale method
Rok vydání: 2008
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Josef Rosenberg , Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Teorie růstu a remodelace je aplikována na 1D kontinuum, na které se můžeme dívat jako na model svalu nebo piezo-elektrického prutu. Zatímco je uvažována změna tuhosti, je použit hyperelastický materiál popsaný potenciálem volné energie definovaný podle Funga. Uvedené rovnice popisují dynamický systém se dvěma stupni volnosti. Jeho stabilita a bifurkace jsou studovány s využitím metody vícenásobné škály. Jsou popsány podmínky, za kterých dochází k degenerované Hopfově bifurkaci.
Abstrakt EN: The theory of growth and remodeling is applied to the 1D continuum. This can be mentioned e.g. as a model of the muscle fibre or piezo-electric stack. Hyperelastic material described by free energy potential suggested by Fung is used whereas the change of stiffness is taken into account. Corresponding equations define the dynamical system with two degrees of freedom. Its stability and the properties of bifurcations are studied using multiplescale method. There are shown the conditions under which the degenerated Hopf´s bifurcation is occuring.
Klíčová slova

Zpět

Patička