Přejít k obsahu


Confocal microscopy imaging

Citace:
SKÁLOVÁ, L., VANĚČEK, P., MAŠEK, B., SKALA, V. Confocal microscopy imaging. 2008.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Confocal microscopy imaging
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ludmila Skálová , Petr Vaněček , Bohuslav Mašek , Václav Skala
Abstrakt CZ: Confocal microscopy imaging je nový úsporný program pro prostorové zobrazení snímků v konfokální mikroskopii, který umožňuje přepínatelné zobrazení v režimech: anaglyph, chromadepth a ve stupních šedi. Je zde možné vytváření výřezů v ose x, y nebo z a volné otáčení obrazů o 360° ve všech osách. Jde o nenáročný software pro windows XP bez potřeby přijení na další hardware. Tento systém je vhodným nástrojem pro analýzu a náročnější prezentaci výsledků konfokální mikroskopie.
Abstrakt EN: Confocal microscopy imaging is a new system for three dimensional visualization of the confocal microscopy micrographs which enables to switch among anaglyph, chromadepth modes and gray shades. It is possible to make cuts in x, y or z axis n and free rotation of images around each axis. It is user friendly software for system windows XP without demands on further hardware. This system is a suitable tool for analyses and sophisticated presentation of results of confocal microscopy.
Klíčová slova

Zpět

Patička