Přejít k obsahu


Optimication of Mechanical Properties of Carbon Composite Structure

Citace:
LAŠOVÁ, V., ZEMČÍK, R., KOSNAR, M. Optimication of Mechanical Properties of Carbon Composite Structure. In 6th International Conference on Computer Aided Design and Manufacturing. Rijeka: Zigo, 2008. s. 33-34. ISBN: 978-953-7142-36-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimication of Mechanical Properties of Carbon Composite Structure
Rok vydání: 2008
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Václava Lašová , Robert Zemčík , Martin Kosnar
Abstrakt CZ: Práce se zaobírá uspořádáním struktury uhlíkového kompozitu.Cílem je dosáhnout maximální tuhosti při minimalizaci hmotnosti nebo maximalizaci vlastních frekvencí vyšetřované struktury změnou orientace vláken, tlouštěk vrstev nebo počtu vrstev.
Abstrakt EN: The work contains optimization of lay-up of carbon composite structure. The aim is to reach maximum stiffness and minimum mass values or maximum fundamental frequency of investigated structure by adjusting the fibre orientation, layer thickness, or number of layers.
Klíčová slova

Zpět

Patička