Přejít k obsahu


Optimalizace skladby kompozitu s využitím numerických metod

Citace:
ZEMČÍK, R., LAŠOVÁ, V., KOSNAR, M. Optimalizace skladby kompozitu s využitím numerických metod. In 1. ANSYS Konference. Brno-Židenice: SVS FEM, 2008. s. 1-11. ISBN: 978-80-254-3355-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of Lay-up of Carbon Composite Structure by Numerical Analysis
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno-Židenice
Název zdroje: SVS FEM
Autoři: Robert Zemčík , Václava Lašová , Martin Kosnar
Abstrakt CZ: Příspěvek obsahuje příklad optimalizace tělesa z vrstveného uhlíkového kompozitu. Cílem optimalizací je minimalizovat statický průhyb tělesa a maximalizovat vlastní frekvence. Optimalizačními parametry jsou orientace vláken a tloušťka a vrstev kompozitu, přičemž základní tvar a hmotnost tělesa zůstává beze změny. Pro optimalizace je užito kombinace optiSLangu, Matlabu a ANSYSu. Je testována gradientní metoda a metoda ARSM nabízená v systému optiSLang.
Abstrakt EN: The work contains optimization of lay-up of carbon composite structure. The aim is to minimize static deflection or maximize fundamental frequency of investigated structure by adjusting the fiber orientation or layer thicknesses while keeping overall mass. The combination of optiSLang, Matlab, ANSYS software was used for the fully automatic optimization process. The gradient method and Adaptive Response Surface Method were tested in the optiSLang software.
Klíčová slova

Zpět

Patička