Přejít k obsahu


Biomechanical model of pregnant female for impact purposes

Citace:
JANSOVÁ, M., HYNČÍK, L. Biomechanical model of pregnant female for impact purposes . Engineering Mechanics, 2008, roč. 15, č. 4, s. 225-240. ISSN: 1802-1484
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Biomechanical model of pregnant female for impact purposes
Rok vydání: 2008
Autoři: Ing. Magdalena Jansová Ph.D. , Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Práce se zabývá vývojem biomechanického modelu abdomenu těhotné ženy. Model je založen na bázi konečných prvků ve výpočetním prostředí PAM a vložen do komplexního modelu celé ženy, který je na bázi tuhých těles. Model je validován pro různé typy nárazů a je provedena analýza vlivu zádržného zařízení na těhotný abdomen během nárazu.
Abstrakt EN: The work focuses on development of biomechanical model of pregnant female. The model is based on the finite element method in the PAM computational environment and it is included into the whole female model taht is rigid body based. The mdoel is validated forvarious types of impact and the analysis of belt influence on pregnant abdoment during the impact is studied.
Klíčová slova

Zpět

Patička