Přejít k obsahu


Optimization of tram face with respect to passive safety

Citace:
HYNČÍK, L., KOCKOVÁ, H., ČÍHALOVÁ, L., CIMRMAN, R. Optimization of tram face with respect to passive safety . In Computational Mechanics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of tram face with respect to passive safety
Rok vydání: 2008
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Luděk Hynčík , Hana Kocková , Lenka Číhalová , Robert Cimrman
Abstrakt CZ: Dopravní nehoda je vážný problém, zláště v případě nehody vozidla s chodcem. Práce analyzuje nárazové situace, kde figuruje dospělý chodec nebo dítě poražený tramvají. Dále jsou analyzovány střety dvou tramvají a jsou nabržena řešení k minimalizaci zranění.
Abstrakt EN: A traffic accident is a serious problem. In case of a pedestrian versus vehicle impact, the pedestrian generally faces the consequences. The work brings an analysis of impact situations where either the human body (adult and child) plays the role of a pedestrian in collision with a tram vehicle or two tram vehicles impact each other. The injury analysis is performed and suggestions to minimize injuries are proposed.
Klíčová slova

Zpět

Patička