Přejít k obsahu


Metody redukce velikosti dynamických sítí

Citace:
VÁŠA, L. Metody redukce velikosti dynamických sítí . Plzeň : 2008, 167 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Metody redukce velikosti dynamických sítí
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Autoři: Libor Váša
Abstrakt CZ: Disertační práce shrnuje poznatky z oblasti ztrátové komprese a simplifikace dynamických trojúhelníkových sítí. Práce následně navrhuje novou metodu založenou na analýze vlastních komponent. Optimalizací této metody je dosaženo překonání současných nejlepších metod. V práci je dále navržena nová metrika pro vyhodnocení poškození způsobeného ztrátovou kompresí, jež vykazuje vysokou korelaci s výsledky subjektivních testů.
Abstrakt EN: The thesis sums up the state of the art in the field of lossy compression of dynamic triangular meshes. Susequently a new method based on principal component analysis is proposed. An optimized version of this method outperforms the best current methods. The thesis also proposes a new metric for evaluation of distortion caused by the lossy compression. The results of this new metric show high correlation with results of performed subjective testing.
Klíčová slova

Zpět

Patička