Přejít k obsahu


Lingulate brachiopods from the Acanthopyge Limestone (Eifelian) of the Barrandian, Czech Republic

Citace:
MERGL, M. Lingulate brachiopods from the Acanthopyge Limestone (Eifelian) of the Barrandian, Czech Republic. Bulletin of Geosciences, 2008, roč. 83, č. 3, s. 281-298. ISSN: 1214-1119
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Lingulate brachiopods from the Acanthopyge Limestone (Eifelian) of the Barrandian, Czech Republic
Rok vydání: 2008
Autoři: Michal Mergl
Abstrakt CZ: V práci je popsána ramenonožcová fauna akantopygových vápenců (eiefel; pražská pánev, Česká republika). Zjištěno bylo sedm druhů, z nichž Kosagitella pulsatilla sp. nov., Microbolus minimus gen. et sp. nov., Chynithele amoena sp. nov. a Opatrilkiella kobyla sp. nov. jsou popsány jako nové. Popsána je mikroornamentace misek u všech studovaných druhů. Jamkování bylo zjištěno na povrchu dospělých misek u Kosagitella a na miskách discinidních ramenonožců byly zjištěny různé typy jamkování, včetně otisků křemitých destiček na embryonální misce rodů Acrosaccus a Opatrilkiella.
Abstrakt EN: Lingulate brachiopod fauna of the Acanthopyge Limestone (Eifelian; Prague Basin, Czech Republic) is examined. Seven species have been observed, of which Kosagitella pulsatilla sp. nov., Microbolus minimus gen. et sp. nov., Chynithele amoena sp. nov. and Opatrilkiella kobyla sp. nov. are described as the new. Shell microornaments of all taxa are examined. The pitting on the mature shell of Kosagitella, and diverse types of pitting on discinid shells have been observed, including the imprints of suggested siliceous tablets on the first-formed shells of Acrosaccus and Opatrilkiella.
Klíčová slova

Zpět

Patička