Přejít k obsahu


Řezná keramika pro tvrdé obrábění při zátěžovém impact testu

Citace:
ŘEHOŘ, J., BENEŠ, P. Řezná keramika pro tvrdé obrábění při zátěžovém impact testu. Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 12, č. 4-B, s. 237-243. ISSN: 1335-2393
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: CUTTING CERAMICS FOR THE HARD CUTTING TESTED BY IMPACT TEST
Rok vydání: 2008
Autoři: Jan Řehoř , Petr Beneš
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o rázové odolnosti vybraných destiček z řezné keramiky vhodných pro tvrdé obrábění zušlechtěných ocelí a litin. Výrobci nástrojů nabízejí pro obrábění takových to materiálů řezné keramické destičky jak bez vrstvy tak s tenkou vrstvou. Odolnost substrátu či vrstvy je testována laboratorní zkouškou rázové únavy, tzv. IMPACT testem. Snahou laboratorní zkoušky je nahradit nákladné experimentální testování při frézování.
Abstrakt EN: The paper deals with impact resistance of the choice cutting ceramics inserts for hard machining head-treated steels and cast iron. The makers of cutting tools have been making non-layer and thin layer inserts. The resistance inserts are tested by laboratory IMPACT resistance test. The main aim of the Impact resistance test is substitute expensive experimental testing at milling.
Klíčová slova

Zpět

Patička