Přejít k obsahu


Intersection computation in projective space using homogeneous coordinates

Citace:
SKALA, V. Intersection computation in projective space using homogeneous coordinates. International Journal of Image and Graphics, 2008, roč. 8, č. 4, s. 615-628. ISSN: 0219-4678
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Intersection computation in projective space using homogeneous coordinates
Rok vydání: 2008
Autoři: Václav Skala
Abstrakt CZ: Je prezentován nový přístup pro výpočty v projektovém prostoru s použitím homogenních souřadnic s použitím principu duality.
Abstrakt EN: A new approach for computation in projective space using homogenneous coordinater is prescuted with usef of the duality principles.
Klíčová slova

Zpět

Patička