Přejít k obsahu


Computational Geometry Education for Computer Graphics Students

Citace:
KOLINGEROVÁ, I. Computational Geometry Education for Computer Graphics Students. Computer Graphics forum, 2008, roč. 27, č. 6, s. 1531-1538. ISSN: 0167-7055
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Computational Geometry Education for Computer Graphics Students
Rok vydání: 2008
Autoři: Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Článek shrnuje hlavní rysy výpočetní geometrie a argumentuje, že předmět orientovaný na aplikovanou výpočetní geometrii by měl být částí studijního programu počítačové grafiky, protože učí efektivní algoritmické metody a pomáhá rozvíjet abstraktní myšlení. Je zde diskutován možný obsah předmětu a formy vhodné a zajímavé pro studenty počítačové grafiky.
Abstrakt EN: The paper surveys main features of computational geometry and presents the argument that a course oriented to applied computational geometry should be a part of the computer graphics curriculum, as it teaches effective algorithmic methods and helps to develop abstract thinking. Possible contents of the course and forms suitable and interesting for computer graphics students are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička