Přejít k obsahu


Human body finite element model as instrument for improvement of passive safety

Citace:
ČÍHALOVÁ, L., HYNČÍK, L. Human body finite element model as instrument for improvement of passive safety . Transactions on Transport Sciences, 2008, roč. 1, č. 3, s. 109-116. ISSN: 1802-971X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Human body finite element model as instrument for improvement of passive safety
Rok vydání: 2008
Autoři: Lenka Číhalová , Luděk Hynčík
Abstrakt CZ: Virtuální konečně-prvkové modely se stávají významnými v oblasti vylepšování prvků pasivní bezpečnosti. Tyto modely mají oproti modelům dummy výhodu, že jsou schopny predikovat mechanismy poranění. Toto umožnňuje detailní analýzu poranění a tedy i precizní optimalizaci bezpečnostních systémů. Modely používýny pro tyto účely musí být schopny popsat reálnou odezvu lidského těla. Mezi tyto modely se řadí i model ROBBY, který je vyvíjen na Západočeské univerzitě ve spolupráci s ESI Group. Cílem této práce bylo začlenění nového modelu hrudníku do modelu ROBBY a použití modelu jako nástroje pro vyhodnocování bezpečnosti. Byly provedeny dva typy sáňových zkoušek pro porovnání chování modelu ROBBY a mrtvých těl. Pozornost byla věnována oblasti hrudníku a břicha.
Abstrakt EN: Recently the virtual FE human body models are getting important to be used to improve a passive safety of vehicle occupants. The human body models have a significant importance over dummies, since they are able not only to predict injuries but also to model the injury mechanism. This enables the detailed analysis of injuries and hence more precise optimization of safety systems. To be able to use the models for this purpose, the objective model of human body needs to be created. Such human body model ROBBY is being developed at UWB in cooperation with ESI Group. This model is still updated. The aim of this study was to improve the thoracic part of the ROBBY model by the implementation of created thoracic model and use the updated model as a tool for safety evaluation. Two types of sled tests were performed to compare the behavior of model ROBBY and cadavers. The comparison of the response of the thorax-abdomen complex for the model and cadavers was performed.
Klíčová slova

Zpět

Patička