Přejít k obsahu


Vliv teploty na řezivost VBD při obrábění tvrdých materiálů

Citace:
MATĚJKA, J., ZETEK, M., KŘÍŽ, A. Vliv teploty na řezivost VBD při obrábění tvrdých materiálů. Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 12, č. 4-B, s. 317-322. ISSN: 1335-2393
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of the heat stress to the tool inserts efficiency when machining hard materials
Rok vydání: 2008
Autoři: Jan Matějka , Miroslav Zetek , Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnován vlivu tepelného zatížení nástroje před obráběním na řezivost nástroje. Použitým nástrojem byly vyměnitelné břitové destičky (VBD) deponované vrstvami TiN, TiAlN a TiAlSiN. Z hlediska trvanlivosti vyplývá, že systémy vrstev TiN a TiAlSiN jsou podobné a to jak z pohledu průběhu opotřebení, tak průběhu řezných sil a jejich velikostí. Vrstva TiN má nižší opotřebení než TiAlSiN, ale z hlediska řezných sil dochází k protnutí jednotlivých průběhů celkové řezné síly. Z pohledu teploty jsou tyto dva systémy též srovnatelné. Konstantnější průběh teploty je ale patrný u systému TiN, jelikož zde byl lepší odchod třísky z místa řezu, který měl výrazný vliv na naměřené hodnoty. Vrstva TiAlN (nACo) se pro soustružení za stejných řezných podmínek, jako u předešlých dvou systémů, vůbec neosvědčila a to jak v neovlivněném stavu, tak i ve stavu exploatace při teplotách 400 a 800 °C.
Abstrakt EN: The contribution deal with cutting tool heat stress before machining and the influences of this stress to the cutting tool efficiency. For the tests were used cutting inserts with TiN, TiAlN and TiAlSiN coatings. The results show similar course and values of the tool wear and cutting forces for the TiN and TiAlSiN system. If we compare the temperature in the cut area these systems are similar too. On the other side the TiN system had more constant course of the temperature curve. It is caused by the chips with are leaving the cutting area better and it causes that the heat doesn’t concentrate to the cutting edge and to the workpiece. The test shows that the TiAlN system isn’t usable for machining these materials. From the re-sults is evident that the affected heat stress systems causes growth of the cutting forces and growth of the tool wear.
Klíčová slova

Zpět

Patička