Přejít k obsahu


Pohon se spínaným reluktančním motorem

Citace:
FOŘT, J. Pohon se spínaným reluktančním motorem. Plzeň : 2003, 88 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Drive with the Switched Reluctance Motor
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Autoři: Jiří Fořt
Abstrakt CZ: Disertační práce se zabývá problematikou pohonu se spínaným reluktančním motorem (SRM). Text je rozdělen do několika částí. Úvod je věnován základním znalostem o spínacích reluktančních motorech. Následující kapitola popisuje problematiku napájecího měniče pro SRM, včetně návrhu a sestavení a oživení vybraného typu zapojení měniče. Další kapitola se zabývá měřením neznámých parametrů SRM. Poté se práce zabývá možným způsobem zpracování výsledků měření, které jsou užity pro vlastní návrh matematického modelu konkrétního pohonu. Závěr a těžiště disertační práce pak využívá veškeré získané znalosti a uvádí výsledky simulací celého pohonu se SRM včetně návrhu a verifikace regulačních struktur. Uvedeny jsou též výsledky simulací v porovnání s měřením na skutečném pohonu. V přílohách jsou pak zachyceny některé další rozšiřují informace k celé práci.
Abstrakt EN: The Ph.D. thesis deals with the problems of the drive with switch reluctance motor (SRM). The thesis is divided into several parts. The chapter one resumed basic knowledge about switch reluctance motors. The parameters and properties of cohered devices are also described, so as the physical model of the SRM can be proposed. The second chapter describes the power supply converter for SRM, there is also included the proposal and realization of concrete chosen converter. The next chapter deals with the measurement of the unknown parameters of SRM. In the fourth chapter, the results of the measurements are used to propose the mathematical model of the chosen drive, various approximations and analysis of the measured data are used. The last chapter summarizes new knowledge and presents simulation of the whole drive with SRM included the proposal and verification of the regulation circuit’s structure. The results of the simulations and measurements on the real drive are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička