Přejít k obsahu


Simulace regulační smyčky proudu spínaného reluktančního motoru v prostředí MATLAB

Citace:
FOŘT, J., PITTERMANN, M. Simulace regulační smyčky proudu spínaného reluktančního motoru v prostředí MATLAB. In MATLAB 2003. Praha: HUMUSOFT, 2003. s. 137-146. ISBN: 80-7080-526-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The simulation of current control loop of switched reluctance motor in MATLAB environment
Rok vydání: 2003
Místo konání: Praha
Název zdroje: HUMUSOFT
Autoři: Jiří Fořt , Martin Pittermann
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je popsat požadavky na regulaci proudu spínaného reluktančního motoru (SRM). Úvod zachycuje vytvoření matematického modelu SRM vhodného pro následné simulace. Dále se článek věnuje základním variantám regulátorů proudu (regulátor typu P, regulátor typu PI, regulátor s výpočtem napětí z matematického modelu SRM). Součástí je též návrh parametrů těchto regulátorů. Kromě simulací zvolených variant regulace, jsou v textu uvedeny také výsledky měření na skutečném stroji o výkonu 3,5 kW. Závěr je pak věnován regulační smyčce otáček SRM.
Abstrakt EN: This paper describes requirements on current regulation of switched reluctance motor (SRM). The preface records creating of useful SRM mathematical model for consequential simulation. Further, the article presents basic variants of current regulators (regulator type P, regulator type PI, regulator with calculation voltage from SRM mathematical model). The regulator parameters are also designed. In text are also introduced measuring results on real machine (about 3,5 kW power) together with simulation of selected regulating variants. The paper ending is then devoted to SRM speed control loop.
Klíčová slova

Zpět

Patička