Přejít k obsahu


Elektrické rozvody a instalace

Citace:
KROTKÝ, J. Elektrické rozvody a instalace. In Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ. F3, Provoz a údržba domácnosti. Praha : Raabe, 2008, s. 1-16.
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Electrical wiring and installation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Raabe
Autoři: Jan Krotký
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou a konkrétním návrhem výuky v oblasti člověk a svět práce. Elektrické rozvody a domovní elektroinstalace jsou důležitým prvkem v tématu provozu a údržba domácnosti. Součástí návrhu jsou i praktické výukové listy a elektronická podpora (videa, interaktivní prezentace) na stránkách vydavatele.
Abstrakt EN: The article deals with the problems and concrete proposal of teaching in the field “Man and world of work”. Distribution of electricity and house wiring are an important element in the topic of the household operation and housekeeping. The parts of this proposal are the practical teaching sheets and the electronic support (video, interactive presentations) on the publisher's web side.
Klíčová slova

Zpět

Patička