Přejít k obsahu


Portál centra digitálních multimediálních výukových technologií (CDMVT)

Citace:
KROTKÝ, J. Portál centra digitálních multimediálních výukových technologií (CDMVT). Plzeň : 2008.
Druh: AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Portal Center digital multimedia teaching technology
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Autoři: Jan Krotký
Abstrakt CZ: Tento webový portál je součástí řešení projektu UČITEL-08: Příprava učitelů a jejich další vzdělávání - orientace v problému přípravy ŠVP (CSM 44). Portál je slouží jako podpora v oblasti interaktivní a multimediální techniky pro studenty ZČU a pedagogy z praxe. Portál je určen k publikaci vybraných prací studentů, odborných článků a dalších výstupů projektu Učitel 08.
Abstrakt EN: This web portal is the part of solving of the project TEACHER-08: teacher training, their further education - orientation in problems of preparation for ŠVP (CSM 44). The portal serves as a support in field of interactive and multimedia technology for student of ZČU and for pedagogues from practice. The portal is intended on publication of students´ works, papers and other results of the project TEACHER-08.
Klíčová slova

Zpět

Patička