Přejít k obsahu


Přístupy k hodnocení znečišťování ovzduší z energetických a ostatních zdrojů : případová studie

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., VOLÍNOVÁ, L. Přístupy k hodnocení znečišťování ovzduší z energetických a ostatních zdrojů : případová studie. In Setkání kateder průmyslového inženýrství. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2008. s. 1-8. ISBN: 978-80-7318-769-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Approaches to evaluation of air pollution cause by energy and other sources - A case study
Rok vydání: 2008
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Lilia Dvořáková , Lucie Volínová
Abstrakt CZ: Environmentální management se v současné době stává nezbytnou a neodmyslitelnou součástí řízení průmyslového podniku. Strategie podniku v oblasti environmentálního řízení definuje specifické environmentální cíle a vyjadřuje přístup podniku k ochraně životního prostředí a k realizaci koncepce udržitelné výroby a spotřeby. Příspěvek se zabývá analýzou a hodnocením znečišťování ovzduší z energetických a ostatních zdrojů ve vybraném průmyslovém podniku v rámci reaktivního přístupu podniku k ochraně životního prostředí.
Abstrakt EN: At present, Environmental management becomes a fundamental and essential part of industrial company and its controlling. Environmental strategy defines specific aims and reflects the company approache to the protection of environment and to the concept of tenable production and consumption. This paper deals with analysis and evaluation of air pollution caused by energy and other sources in a particular company within the reactive approache to the environment protection.
Klíčová slova

Zpět

Patička