Přejít k obsahu


Societal Homogeneity in the Czech Republic: the State's Policy or a Natural State of Affairs

Citace:
STRNADOVÁ, L. Societal Homogeneity in the Czech Republic: the State's Policy or a Natural State of Affairs. University of Trento, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Societal Homogeneity in the Czech Republic: the State's Policy or a Natural State of Affairs
Rok vydání: 2008
Místo konání: University of Trento
Autoři: Lenka Strnadová
Abstrakt CZ: Česká republika představuje v kontextu EU výjimečný příklad kulturně homogenní země. Výzkumy ukazují, že je v této oblasti vyskytuje pouze malý počet žádostí o udělení výjimky ze zákona a případů občanské neposlušnosti. Při pohledu na politiku státu se zřetelný dost konzervativní rigidní univerzalismus vzhledem k obraně liberálních norem, který neumožňoje příliš odlišností. Příspěvek zkouomá diolektický vztrah mezi societální homogenitou a nízkým občanským aktivismem na straně jedné a nedostatkem operačního prostoru pro kulturně a hodnotově odlišné entity.
Abstrakt EN: Within the EU, the Czech Republic constitutes a rare example of a culturally homogenous country. Surveys inform us that both requests for exemption from the law based on conscientious objection and cases of civil disobedience show quite a poor record in the area. Looking at the state’s policy what strikes us is a rather rigid universalism with respect to upholding liberal norms in quite a conservative manner, not allowing for much deviation. The paper explores the dialectic relationship between social homogeneity and low civic activism, and the lack of space of manoeuvre for culturally and value-diverse entities.
Klíčová slova

Zpět

Patička