Přejít k obsahu


Post-communism and the Art of Selective Amnesia

Citace:
STRNADOVÁ, L. Post-communism and the Art of Selective Amnesia. University of Gaway, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Post-communism and the Art of Selective Amnesia
Rok vydání: 2008
Místo konání: University of Gaway
Autoři: Lenka Strnadová
Abstrakt CZ: Před rokem 1989 mnozí autoři středo a východoevropského původu tvrdili, že tzv. Západní Evropa trpí amnésií vzhledem k tomu, co to Evropa je. Nyní, v roce 2008, kdy jsou všechny středoevropské země členy EU, se zdá, že poskomunistické společnosti opakují chyby, za něž kritizovaly Západní Evropu, a zcela opomíjejí negativní konsekvence historické amnézie, včetně vnitřní společenské, politické/demokratické nestability a růstu uměle utvářených, prázdných identit založených na negativním vymezování se proti těm Druhým. V tomto příspěvku se zaměřuje na užívání terínu "postkomunismus" a "postkomunistická" politická kultura.
Abstrakt EN: Before 1989, many authors of Central and Eastern European provenience diagnosed so-called Western Europe with amnesia as regards what Europe was. Now in 2008, with all Central European countries members of the EU, it seems that the post-communist societies repeat the mistakes they had criticized in Western Europe, completely disregarding the undesirable consequences historical amnesia may result in, including internal social, political/democratic instability, and the growth of artificially constructed, empty identities based on negative delineation as opposed to the Other. In this paper, I focus on the employment of the notion of ‘post-communism’ and ‘post-communist’ democratic culture.
Klíčová slova

Zpět

Patička