Přejít k obsahu


Postmoderní buržoazní liberalismus Richarda Rortyho

Citace:
STRNADOVÁ, L. Postmoderní buržoazní liberalismus Richarda Rortyho. In Politická filozofie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, s. 13-43. ISBN: 978-80-7380-151-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Postmodern Bourgeois Liberalism of Richard Rorty
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Lenka Strnadová
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá objasněním stěžejních témat a myšlenek jednoho z nejvlivnějších liberálních filozofů 20. a 21. století, Richarda Rortyho. Objasňuje Rortyho pragmatismus spojený s lingvistickou teorií, pojetí pravdy a objektivity založené na principu redeskripce a projekt naděje a postmoderního buržoazního liberalismu.
Abstrakt EN: The chapter summarizes key issues and thoughts of one of the most influential thinkers of the 20th and 21st century, Richard Rorty. It explains Rorty's pragmatism linked with linguistic theory, conception of truth and objectivity based on the principle of redescription and the project of hope and postmodern bourgeois liberalism.
Klíčová slova

Zpět

Patička