Přejít k obsahu


Optimization of tram face with respect to passive safety

Citace:
HYNČÍK, L., KOCKOVÁ, H., ČÍHALOVÁ, L., CIMRMAN, R. Optimization of tram face with respect to passive safety. Applied and Computational Mechanics, 2008, roč. 2, č. 1, s. 53-62. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimization of tram face with respect to passive safety
Rok vydání: 2008
Autoři: Luděk Hynčík , Hana Kocková , Lenka Číhalová , Robert Cimrman
Abstrakt CZ: Střet chodce s tramvají nebo střed dvou tramvají je běžný v městské dopravě. Proto je snahou vyvíjet takové dopravní prostředky, které minimalizují poranění obětí. Článek se týká optimalizace již dříve navrženého nárazníku za účelem minimalizace poranění chodce. Dále je zkoumán vliv nárazníku tramvaje zkonstruovaného z různých materiálů na pasažéry a řidiče tramvaje. Chodec, řidič a pasažéři jsou modelováni na bázi soustavy tuhýc těles. Analýza výsledků využívá standardní kritéria poranění založená na zrychlení jednotlivých segmentů těla.
Abstrakt EN: An impact of a pedestrian and a tram or even an impact of two trams is a common traffic accident in towns. Hence there is an effort to develop such traffic means that minimize injuries of victims. The article deals with the optimization of placement of a previously proposed tram fender to decrease pedestrian injury risk. Further the influence of the tram fender made from different materials on passengers and tram driver injuries is investigated. The pedestrian, driver and passengers are modeled by a rigid body human model. The results analysis uses standard injury criteria based on body parts accelerations.
Klíčová slova

Zpět

Patička