Přejít k obsahu


Porovnání regulačních variant proudové smyčky spínaného reluktančního motoru - simulace

Citace:
TALLA, J., FOŘT, J., MICHALÍK, M. Porovnání regulačních variant proudové smyčky spínaného reluktančního motoru - simulace. 22160-45-08. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita , 2008. 16 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparision of current control strategies for switched reluctance motor - simulations
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jakub Talla , Jiří Fořt , Michal Michalík
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva prezentuje výsledky simulací proudové regulační smyčky spínaného reluktančního motoru. Je podpůrnou zprávou pro návrh regulátorů a následné reálné měření na fyzikálním modelu spínaného reluktančního motoru. Veškeré simulace jsou s ohledem na problematiku modelování nelineárních systémů simulovány v prostředí Matlab Simulink.
Abstrakt EN: This work describes current control strategies for switched reluctance motor drive. The algorithms of current regulators was simulated in Matlab Simulink.
Klíčová slova

Zpět

Patička