Přejít k obsahu


Porovnání regulačních variant proudové smyčky spínaného reluktančního motoru - měření

Citace:
FOŘT, J., MICHALÍK, M., TALLA, J. Porovnání regulačních variant proudové smyčky spínaného reluktančního motoru - měření. 22160-48-08. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita , 2008. 22 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparision of current control strategies for switched reluctance motor - measurements
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Fořt , Michal Michalík , Jakub Talla
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva navazuje na výzkumnou zprávu Porovnání regulačních variant proudové smyčky spínaného reluktančního motoru - simulace. Prezentuje výsledky měření regulačních variant proudové regulační smyčky. Regulační algoritmy byly naprogramovány do programovatelného logického pole a následně odměřeny na fyzikálním modelu spínaného reluktančního motoru.
Abstrakt EN: This work describes current control strategies for switched reluctance motor drive. The algorithms of current regulators was implemented in the FPGA Altera DSP Development kit and measured on the 6/4 SRM drive.
Klíčová slova

Zpět

Patička