Přejít k obsahu


Podpora rozvoje místní ekonomiky v malých městech České republiky

Citace:
JEŽEK, J. Podpora rozvoje místní ekonomiky v malých městech České republiky. In National and Regional Economics VII. Košice: Ekonomická fakulta technickej univerzity v Košiciach, 2008. s. 341-347. ISBN: 978-80-553-0084-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Local economic development support analysis of small towns in the Czech Republic
Rok vydání: 2008
Místo konání: Košice
Název zdroje: Ekonomická fakulta technickej univerzity v Košiciach
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá analýzou podpory místního ekonomického rozvoje v malých městech České republiky (3-20 tisíc obyvatel). Zabývá se cíli a používanými nástroji místního ekonomického rozvoje na základě dotazníkového šetření vedoucích představitelů měst.
Abstrakt EN: The paper deals with the local economic development support analysis of small towns in the Czech Republic (3 ? 20 000 inhabitants). It deals with goals and instruments used in local economic development on a base of the questionnaire research of head representatives of towns.
Klíčová slova

Zpět

Patička