Přejít k obsahu


Management v regionálním rozvoji aneb je možné řídit regionální rozvoj?

Citace:
JEŽEK, J. Management v regionálním rozvoji aneb je možné řídit regionální rozvoj?. In 1. česko-slovenský seminář o regionálním rozvoji. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2008. s. 47-52. ISBN: 978-80-245-1437-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Management in the Regional Development. Can be Regional Development managing?
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola ekonomická
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vymezením různých teoretických přístupů k regionálnímu rozvoji. Nejdříve je definován pojem regionální rozvoj a poté management regionálního rozvoje jako (1.) specifická aktivita, (2.) skupina řídících pracovníků a (3.) specifická vědní disciplína.
Abstrakt EN: The paper deals with a determination of different theoretical approaches in regional development. First of all, a term ?region? is defined and after that ?management of regional development? as a specific activity, a group of managing workers and as a scientific discipline.
Klíčová slova

Zpět

Patička