Přejít k obsahu


Teoretické problémy endogenního přístupu k regionálnímu rozvoji

Citace:
JEŽEK, J. Teoretické problémy endogenního přístupu k regionálnímu rozvoji. Ekonómia a podnikanie, 2008, roč. 2, č. 2, s. 39-43. ISSN: 1337-4990
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Theoretical Problems of the Endogenous Approach to Regional Development
Rok vydání: 2008
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Tento příspěvek sumarizuje současné teoretické poznatky o endogenním regionálním rozvoji. Zaměřuje se mj. na jeho cíle a problémy v kontextu evaluace místních a regionálních rozvojových iniciativ.
Abstrakt EN: The paper deals with a summarization of up to the present theoretical knowledge about endogenous regional development. It concentrates mainly on some open tasks like e.g. its goals, and also the problems connected with an evaluation of local and regional development initiatives.
Klíčová slova

Zpět

Patička