Přejít k obsahu


Mestský marketing v Českej a Slovenskej republike a problémy jeho implementácie

Citace:
JEŽEK, J., JEŽKOVÁ, R. Mestský marketing v Českej a Slovenskej republike a problémy jeho implementácie. Regionální studia, 2007, roč. 1, č. 1, s. 23-27. ISSN: 1803-1471
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: sla
Anglický název: Town Marketing in the Czech and Slovak Republics and the problems of its Implementation
Rok vydání: 2007
Autoři: Jiří Ježek , Renáta Ježková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá městským marketingem v České a Slovenské republice. Analyzuje počátky realizace městského marketingu v obou zemích a sumarizuje nejvýznamnější problémy, jež jsou spojené se zaváděním marketingových přístupů v českých a slovenských městech.
Abstrakt EN: The paper deals with town marketing in the Czech and Slovak Republics. It analyzes the very beginnings of realization of town marketing in both countries and summarizes the most important problems that have been connected with implementation of marketing approaches in Czech and Slovak towns.
Klíčová slova

Zpět

Patička