Přejít k obsahu


Wellness jako výzva pro české lázně a střediska cestovního ruchu

Citace:
JEŽEK, J. Wellness jako výzva pro české lázně a střediska cestovního ruchu. In Aktuální problémy cestovního ruchu. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2008. s. 1-5. ISBN: 978-80-87035-13-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Wellness as a challange for the Czech spas and tourism centres
Rok vydání: 2008
Místo konání: Jihlava
Název zdroje: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Autoři: Jiří Ježek
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá vývojem zdravotního cestovního ruchu v České republice a jeho nejnovějšími trendy, zvláště wellness. Příklady dobré praxe z okolních zemí naznačují možnosti (a inspiraci) dalšího směřování cestovního ruchu a lázeňství v České republice.
Abstrakt EN: The paper deals with a development of health tourism in the Czech Republic and its newest trends, especially wellness. Experiences of good practice from the surounding countries shoe possibilities (and a kind of inspiration) of how to proceed futer in tourism and health resorts in the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička