Přejít k obsahu


Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění těžkoobrobitelných ocelí

Citace:
BENEŠ, P., KŘÍŽ, A., MARTAN, J. Vliv tepelných vlastností tenkých vrstev na třískové obrábění těžkoobrobitelných ocelí. In Strojírenská technologie Plzeň 2009. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 1-8. ISBN: 978-80-7043-750-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PROPERTIES OF THIN LAYERS THERMAL PROPERTIES ON CHIP MACHINING OF HARD STEEL
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Beneš , Antonín Kříž , Jiří Martan
Abstrakt CZ: Tepelné vlastnosti tenkých vrstev deponovaných na obráběcí nástroje mají velký vliv na průběh řezného procesu. Z podstaty řezného procesu jako fyzikálně-mechanického děje vyplývá, že zde dochází k přeměně vstupní energie na energii vynaloženou na tvorbu třísky a tím i k obrobení samotného obrobku. Při tomto procesu dochází k přeměně vstupní energie na energii tepelnou. Obecně platí, že na tvorbu tepla na břitu nástroje se spotřebuje až 90% vstupní mechanické energie. Na přerozdělení tepelných toků mezi třískou, obrobkem a nástrojem se významnou měrou podílí vrstvy deponované na obráběcí nástroj. Velký vliv mají především jejich některé tepelné vlastnosti jako jsou povrchová tepelná vodivost, tepelná difuzivita apod. Dosud nevyřešeným problémem zůstává volba správné metodiky pro měření tepelných toků odehrávajících se v místě řezu.
Abstrakt EN: Thermal properties of thin layers deposited on machining tool have a substantial influence to cutting process. Cutting process is basically physical and mechanical process, therefore transformation of input energy to energy expended to form a chip is carried out. During of this process input mechanical energy converts to thermal energy, whereas in the cutting edge approximately 90% of impact energy is consumed. Redistribution of heat flow between chip, cutting tool and workpiece is kept by thin layer, especially their thermal properties such as thermal conductivity, thermal effusivity etc. Serious problem represent choice of accurate methodic of temperatures measurement, which occur in cutting area.
Klíčová slova

Zpět

Patička