Přejít k obsahu


Frézování cermetovými nástroji

Citace:
KOŽMÍN, P., KŘÍŽ, A., FULEMOVÁ, J. Frézování cermetovými nástroji. In Strojírenská technologie Plzeň 2009. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-80-7043-750-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Milling of cermet cutting tools
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Pavel Kožmín , Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž , Ing. Jaroslava Fulemová
Abstrakt CZ: Podíl cermetu jako řezného materiálu zaznamenává stoupající trend. Je to dáno tím, že podobně jako u všech dalších řezných materiálů dochází důsledkem vývoje k vylepšení řezných vlastností a tím i zvýšenému potenciálu k aplikaci na širší spektrum řezných nástrojů. Tento článek zveřejňuje některé poznatky, aspekty a hodnocení při využívání cermetů u fréz, ke kterým se dospělo při řešení projektu ev. č. FI-IM3/156, podporovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Abstrakt EN: Application generally of cermet as a cutting material isn?t the innovation, nevertheless it is necessary point out, that with their using on basis previous experience sometimes unjustly constrains only on the finishing cutting tools, especially on the reamer and the inserts with a chipbreaker for the turning-finishing. Of course likewise, as is the near of all cutting material give also at cermet to intensive development. The results of the development are improvement physical-mechanical characteristics of cermet. Consequently soars the possibility their improvement for semi-finishing and finishing of milling operations with purposes higher effectiveness of cutting process. The article appraises the cermet milling tools of HOFMEISTER Company in Czech republic and the effectiveness in the process of shoulder milling. This articulate arose mainly from results solving of the project No. FI-IM3/156, supported of ministry of industry and trade in Czech republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička