Přejít k obsahu


Hodnocení vlastností systému tenká vrstva - substrát

Citace:
KŘÍŽ, A. Hodnocení vlastností systému tenká vrstva - substrát. In Strojírenská technologie Plzeň 2009. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 1-10. ISBN: 978-80-7043-750-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of properties of thin film - substrate systems
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: V současné době, kdy je depozice vrstev některými výrobci brána jako časově nejméně důležitým faktorem, dochází mnohdy k úplnému potlačení jejího významu. Na druhé straně v akademickém prostředí jsou mnohdy sledovány různé parametry depozice a vlastnosti tenkých vrstev, aniž by byly dány do korelace s praktickými dopady. Cílem článku je komplexně uvést jednotlivé, z hlediska pracoviště autora, dostupné metody laboratorního testování a propojit je s poznatky vyplývající z praktické aplikace. Na základě vytvořené metodiky testování, kdy jsou uvažovány širší souvislosti výstupů jednotlivých laboratorních testů, je v příspěvku nabídnuta predikce vlastností řezného nástroje v konkrétních případech obráběcích procesů.
Abstrakt EN: Today, deposition of films is seen by some tool manufacturers as the least important aspect from the time point of view. Its importance is therefore often ignored. On the other hand, academics frequently examine various deposition parameters and properties of thin films without correlating them with their practical consequences. The purpose of this article is to provide comprehensive descriptions of laboratory testing methods available at the author?s laboratory and link them to findings from industrial application. Based on the newly designed testing method, which covers a wider context of results of individual laboratory tests, this paper describes a method for prediction of properties of cutting tools in particular machining processes.
Klíčová slova

Zpět

Patička