Přejít k obsahu


Environmentální aspekty manažerského účetnictví

Citace:
KADLECOVÁ, T., DVOŘÁKOVÁ, L. Environmentální aspekty manažerského účetnictví. Hradec Králové, 2009., ISBN: 978-80-7041-455-2,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Environmental aspects of managerial accounting
Rok vydání: 2009
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Tereza Kadlecová , Lilia Dvořáková
Abstrakt CZ: Každý podnik usiluje o minimalizaci svých nákladů. K minimalizaci celkových podnikových nákladů významně přispívá regulace environmentálních nákladů. Nejprve je nutné environmentální náklady podniku definovat a identifikovat, aby bylo možné je řídit. Environmentální manažerské účetnictví je nástrojem umožňujícím takovou identifikaci. Problémem je, že chybí jednotná definice a klasifikace environmentálních nákladů. Podniky tak často neví, jaké environmentální náklady mají regulovat a většinou je zahrnují do režijních nákladů podniku. Management pak nemá dostatečné informace pro správné rozhodování.
Abstrakt EN: Each company endeavour to minimize its costs. Regulation of environmental costs contributes significantly to such a minimization. First of all, it is neccessary to define and identify those costs. Environmental management accounting is an instrument that enables such identification. However there is no unified definition and classification of environmental costs. Companies often do not know what to include among the environmental costs and they consider them as a part of overhead costs. Company management have therefore insufficient information for the decision-making
Klíčová slova

Zpět

Patička