Přejít k obsahu


Multimorphing: A tool for shape synthesis and analysis

Citace:
PARUS, J., KOLINGEROVÁ, I., MÁLKOVÁ, M. Multimorphing: A tool for shape synthesis and analysis. Advances in Engineering Software, 2009, roč. 40, č. 5, s. 323-333. ISSN: 0965-9978
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Multimorphing: A tool for shape synthesis and analysis
Rok vydání: 2009
Autoři: Jindřich Parus , Ivana Kolingerová , Martina Málková
Abstrakt CZ: Morfování je transformace tvaru, kde tvar jednoho objektu je deformován na tvar druhého objektu. klasické morfování operuje s dvěma vstupními objekty, ale daný koncept jde rozšířit na násobné vstupní objekty - tzv. multimorfování. Kromě analogie s affiním prostorem zavádíme skalární součet a koncept ortogonální projekce. Ukazujeme také, jak prozkoumat prostor tvarů a systematicky generovat nové tvary.
Abstrakt EN: Morphing is a shape transformation where the shape of one object is deformed to the shape of the other object. Classical morphing operates between two input objects but this concept can be extended to multiple input objects - the so called multimorphing. Besides the analogy with an affine space we also introduce an inner product and a concept of an orthogonal projection. We also show how to explore space of shapes and how to systematically generate new shapes.
Klíčová slova

Zpět

Patička